faciliteter - Hjermind Skole

Hjermind Skole
Hjermind Skole
Gå til indhold
FACILITETER
Alle brugere kan leje fælleslokalerne, det vil sige aula, køkken, gymnastiksal og omklædningsrum til et arrangement f.eks. lørdag eller søndag.
Dette koster kr. 300,00.
Man rydder selv op efter sig.

Prisen for at bruge skolen er kr. 350,00 pr. time pr. år.
Dette beløb dækker rengøring og rengøringsmidler, toiletpapit, køkkenruller etc.
De fleste brugere råder over 1 fast rum plus køkken og toiletter.

     
   
Hjermind Skole
Hjermind Byvej 28, Hjermind
8850  Bjerringbro
Tilbage til indhold